Sarkofagen: Fottur blandt bre og fjell


Turen starter med at vi går mot fjellet Sarkofagen som er på 500 høydemeter. Underveis vil vi ha mulighet for å enten gå på Larsbreen eller Longyearbreen, avhengig av forholdene på isbreen og i morenelandskapet. Vi følger blåisen og smeltevannskanalene til toppen og ned igjen. På vei ned, har vi mulighet for å lete etter 60 millioner år gamle plantefossiler. Turen er middels krevende med tanke på fysisk form. Man trenger ikke breerfaring for å være med på denne turen.

Antall personer:

Dato Pris (1 Person) Timer Plasser Bestille nå
Man 12.12.2022 09.301 18068Bestille nå »
Tir 13.12.2022 09.301 18068Bestille nå »
Ons 14.12.2022 09.301 18068Bestille nå »
Tor 15.12.2022 09.301 18068Bestille nå »
Fre 16.12.2022 09.301 18068Bestille nå »
Lør 17.12.2022 09.301 18067Bestille nå »
Søn 18.12.2022 09.301 18068Bestille nå »
Man 19.12.2022 09.301 18068Bestille nå »
Tir 20.12.2022 09.301 18067Bestille nå »
Ons 21.12.2022 09.301 18068Bestille nå »
Fre 13.01.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 14.01.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 15.01.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 16.01.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 17.01.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 18.01.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 19.01.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 20.01.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 21.01.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 22.01.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 23.01.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 24.01.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 25.01.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 26.01.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 27.01.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 28.01.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 29.01.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 30.01.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 31.01.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 01.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 02.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 03.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 04.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 05.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 06.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 07.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 08.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 09.02.2023 09.301 18067Bestille nå »
Fre 10.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 11.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 12.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 13.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 14.02.2023 09.301 18064Bestille nå »
Ons 15.02.2023 09.301 18063Bestille nå »
Tor 16.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 17.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 18.02.2023 09.301 18066Bestille nå »
Søn 19.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 20.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 21.02.2023 09.301 18066Bestille nå »
Ons 22.02.2023 09.301 18067Bestille nå »
Tor 23.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 24.02.2023 09.301 18064Bestille nå »
Lør 25.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 26.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 27.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 28.02.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 01.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 02.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 03.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 04.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 05.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 06.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 07.03.2023 09.301 18066Bestille nå »
Ons 08.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 09.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 10.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 11.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 12.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 13.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 14.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 15.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 16.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 17.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 18.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 19.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 20.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 21.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 22.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 23.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 24.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 25.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 26.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 27.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 29.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 30.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 31.03.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 01.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 02.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 03.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 04.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 05.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 06.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 07.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 08.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 09.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 10.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 11.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 12.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 13.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 14.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 15.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 16.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 17.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 18.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 19.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 20.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 21.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 22.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 23.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 24.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 25.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 26.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 27.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 28.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 29.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 30.04.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 01.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 02.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 03.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 04.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 05.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 06.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 07.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 08.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 09.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 10.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 11.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 12.05.2023 09.301 18064Bestille nå »
Lør 13.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 14.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 15.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 16.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 17.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 18.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 19.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 20.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 21.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 22.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 23.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 24.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 25.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 26.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 27.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 28.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 29.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 30.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 31.05.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 01.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 02.06.2023 09.301 18067Bestille nå »
Lør 03.06.2023 09.301 18063Bestille nå »
Søn 04.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 05.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 06.06.2023 09.301 18066Bestille nå »
Ons 07.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 08.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 09.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 10.06.2023 09.301 18066Bestille nå »
Søn 11.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 12.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 13.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 14.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 15.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 16.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 17.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 18.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 20.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 21.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 22.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 23.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 24.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 25.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 26.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 27.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 28.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 29.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 30.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 01.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 02.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 03.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 04.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 05.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 06.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 07.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 08.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 09.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 10.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 11.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 12.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 13.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 16.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 17.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 18.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 19.07.2023 09.301 18066Bestille nå »
Tor 20.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 21.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 22.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 23.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 24.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 25.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 26.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 27.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 28.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 29.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 30.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 31.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 01.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 02.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 03.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 04.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 05.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 06.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 07.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 08.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 09.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 10.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 11.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 12.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 13.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 14.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 15.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 16.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 17.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 18.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 19.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 20.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 21.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 22.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 23.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 24.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 25.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 26.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 27.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 28.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 29.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 30.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 31.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 01.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 02.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 03.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 04.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 05.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 06.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 07.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 08.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 09.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 10.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 11.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 12.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 13.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 14.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 15.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 16.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 17.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 18.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 19.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 20.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 21.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 22.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 23.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 24.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 25.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 26.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 27.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 28.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 29.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 30.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 01.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 02.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 03.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 04.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 05.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 06.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 07.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 08.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 09.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 10.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 11.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 12.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 13.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 14.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 15.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 16.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 17.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 18.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 19.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 20.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 21.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 22.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 23.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 24.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 25.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 26.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 27.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 28.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 29.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 30.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 31.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 01.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 02.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 03.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 04.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 05.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 06.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 07.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 08.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 09.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 10.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 11.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 12.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 13.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 14.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 15.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 16.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 17.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 18.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 19.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 20.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 21.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 22.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 23.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 24.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 25.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 26.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 27.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 28.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 29.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 30.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 01.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 02.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 03.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 04.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 05.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 06.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 07.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 08.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 09.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 10.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 11.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 12.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 13.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 14.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 15.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 16.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 17.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 18.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 19.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 20.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 21.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 22.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 23.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 24.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 25.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 26.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 27.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 28.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 29.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 30.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 31.12.2023 09.301 18068Bestille nå »